Nowohuckie Centrum
Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA

os. Kolorowe 21
31-941 Kraków

tel.: (12) 644 45 55

Pema Witaj na naszej stronie

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „PEMA” oferuje pomoc psychoterapeutyczną i psychiatryczną dla osób uzależnionych od alkoholu, leków, nikotyny oraz środków psychoaktywnych. Prowadzimy terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnień oraz członków ich rodzin, w tym ofiar i sprawców przemocy domowej.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00
Przyjęcia osób zgłaszających się po raz pierwszy w każdy wtorek, w godzinach 9.00 – 17.00

Swiadczenia w NCPiTU "PEMA" są bezpłatne (finansowane przez NFZ oraz Urząd Miasta Krakowa)

Zapewniamy profesjonalną pomoc, dyskrecję i przyjazną atmosferę

+ więcej o nas